W niemieckiej Kolonii ktoś zmienił punkt widzenia i na pionowej ścianie budynku umieścił parking. Oznaczenia poziome, pionowe.

Stojąc na moście pomyślałem - jak łatwo zmienić obraz świata zmieniając punkt widzenia.

Homo erectus "cyclus" Kolonia 2015